کمواسنیپ (ChemoSNiP)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
کمواسنیپ (ChemoSNiP)


کمواسنیپ (ChemoSNiP)

فارماکوژنومیکس علم ارزیابی تغییرات ارثی در ژن هایی است که مسئول پاسخ دارویی هستند، که با بهره گیری از تست های تخصصی می توان از این تغییرات برای پیش بینی اینکه آیا یک بیمار پاسخ مناسب به دارو، پاسخ بدی به دارو یا هیچ پاسخی ندارد، را مورد بررسی قرار داد.

  • پلیمورفیسم تک هسته ای (SNPs) تغییرات توالی DNA هستند که می توانند بر چگونگی ایجاد بیماری یا چگونگی پاسخ بیمار به مواد شیمیایی، داروها و .. تاثیر بگذارند.

  • کمواسنیپ شامل بررسی SNPs های ژن هایی است که در متابولیسم/سم زدایی داروهای سیتواستاتیک یا داروهای هدفمند که به عنوان درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرند.

 
جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان
نمونه مورد نیاز: نمونه خون یا Buccal swabs
مقدار نمونه خون: 10-7 میلی لیتر از خون کامل محیطی یا دو عدد سواب باکال
زمان اعلام نتایج نهایی:  10-7  روز کاری
هزینه آزمایش: 700 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

  • کاربرد کمواسنیپ:

این تست بر روی اثربخشی عوامل درمانی بر علیه سرطان یک بیمار (an individual patient) متمرکز است. ChemoSNiP اطلاعاتی در مورد توانایی هر فرد برای متابولیزه کردن و فعال کردن یک عامل دارویی به شکل مؤثر آن و به یک میزان نرمال را فراهم می کند. این تست شامل تمام داروهای درمانی با فعالیت ضد سرطانی (Cytostatics) است.
 

  • مزایای آنالیز SNPs:

پیش بینی فعال سازی و غیر فعال سازی دارو

ارتباط بین SNP و یک وضعیت بالینی

پیش بینی ایجاد یک بیماری (بیماری قلبی عروقی DM-II و غیره)

اولویت پاسخ به دسته های خاصی از مواد

 

                                                           

 نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: