پرسش های متداول

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
پرسش های متداول

"پرسش های متداول"

 
 • جامع ترین تست جهت انتخاب بهترین گرینه درمانی کدام است؟

انکونومیکس پلاس، که حساسیت/مقاومت در برابر مواد طبیعی، بیولوژیکی و شیمیایی را پوشش می دهد و کمواسنیپ، که توانایی بیمار برای فعال سازی داروها و متابولیزه مناسب داروها را پوشش می دهد.

 • آیا می توان درخواست بررسی داروهایی علاوه بر لیست موجود در RGCC را داشت؟

اگر بیمار درخواست بررسی مواد طبیعی (natural substances) اضافی برای آزمایش را بدهد، می توانیم آنها را در تست انکونومیکس پلاس یا انکونومیکس اکسترکت قرار دهیم. اگر تست های اضافی برای داروهای شیمی درمانی لازم باشد، می توانیم آنها را در تست انکونومیکس قرار دهیم.

 • مدت زمان دریافت نتایج تست ها به طور میانگین چقدر است؟

معمولا نتایج از 7 تا 10 روز کاری از زمان دریافت نمونه در دسترس است.

 • هر چند وقت پیشنهاد میدهید که بیماران تست های مربوط به فالوآپ را انجام دهند؟

بعد از اتمام برنامه درمانی (برای اولین سال هر سه ماه و سپس هر شش ماه)

 •  CTC ها چه نوع سلول هایی هستند؟

​CTC  ها سلول های سرطانی هستند که از تومور اولیه جدا شده و وارد جریان خون می شوند. این سلول ها توان بالقوه برای ایجاد بیماری متاستاتیک را دارا هستند.

 • چرا در نمونه های بافتی CTC ها شمارش نمیشوند؟

از آنجاییکه بیوپسی در واقع بخشی از تومور است، این به این معنی است که همه ی سلول ها سرطانی هستند. به همین دلیل نیازی به جستجوی جمعیت CTC وجود ندارد.

 • آیا نمونه خون به خوبی نمونه ی حاصل از بافت هست؟ چه محدودیت هایی در رابطه با استفاده از نمونه خون وجود دارد؟

در واقع سلول های اصلی مورد علاقه در پلت فرم تحلیلی CTC ها هستند که توسط انتخاب منفی و سورتینگ از طریق روش فلوسیتومتری به دست می آیند (به طوری که ما CTC های زنده (viable) را از نمونه خون دریافت خواهیم کرد). در مواردی مانند گلیوبلاستوما، به علت وجود سد خونی- مغزی، سلول های سرطانی نمی توانند در یک نمونه خون شناسایی شوند و ما به یک نمونه بافت نیاز داریم تا بتوانیم آزمایش ها را انجام دهیم.

 • چه کسی بیمار را هدایت می کند اگر پزشک بیمار اعتبار تست ها را به رسمیت نشناسد؟

شبکه ای از همکاران و پزشکان از سراسر جهان با R.G.C.C همکاری می کنند. شما این لیست را در وب سایت ما و یا با مراجعه به شعب یا نمایندگان R.G.C.C پیدا خواهید کرد.

 • آیا شما تست ها را بر روی  CTC های حاصل از نمونه خون انجام می دهید؟

سلول های اصلی مورد علاقه در پلت فرم تحلیلی CTC ها هستند که توسط انتخاب منفی و سورتینگ از طریق روش فلو سیتومتری به دست می آیند (به طوری که ما CTC های زنده (viable) را از نمونه خون دریافت خواهیم کرد). اطلاعات بیشتر را می توان از طریق وب سایت ما دریافت کرد.

 • برای تست هایی که نوع سرطان مورد بررسی را " همه ی انواع تست ها" عنوان کرده اید، منظور چه نوع سرطان هایی می باشد؟

برای همه بدخیمی های جامد (Solid) و هماتولوژیک به استثنای تومور اولیه CNS.

 • چه تعداد سلول های سرطانی خاص در یک نوع سرطان بررسی می شود؟

در یک نوع سرطان، چندین زیرمجموعه از سلول های سرطانی وجود دارد، اما تنها یکی از آنها ویژگی های آغاز تومور (شناخته شده به عنوان سلول های بنیادی سرطانی (cancer stem cells like)) را داراست. در واقع سایر زیرمجموعه ها، پیشرفت بیماری را القا نمی کنند. بنابراین این جمعیت جهت برداشت و آنالیز مورد علاقه هستند و این زیرمجموعه در نسبت بالاتری در CTC ها وجود دارند.

 • چه نوع تستی جهت شناسایی مواد فعال و داروها بر علیه بیماری توصیه میشود؟

انکونومیکس یا انکونومیکس پلاس

 • کدام تست جهت فالوآپ و مانیتورینگ بیماری توصیه میشود؟

انکوکانت یا انکوتریس و یا انکوتریل (برای برخی سرطان های خاص )

 • چه فاصله زمانی برای فالوآپ توصیه میشود؟

برای اولین سال هر سه ماه و سپس هر شش ماه

 • کدام تست بر بررسی وضعیت سیستم ایمنی بیمار تمرکز دارد؟

ایمیون-فریم

 • آیا CTC ها می توانند محل عود یا متاستاز را پیش بینی نمایند؟

بلی، تست متاستات این اطلاعات را فراهم می کند. 

 • کدام تست بر روی اثربخشی عوامل درمانی بر علیه بیماری سرطان یک فرد خاص تمرکز دارد؟

کمواسنیپ، که در واقع متابولیسم دارو در بدن فرد بیمار را بررسی می کند. به طوریکه متابولیسم کند، سریع و یا تجمعی دارو باعث کاهش یا عدم اثر دارو می گردد.

 • در چه زمانی سرطان در بدن قابل شناسایی است؟

زمانی که سایز تومور کمتر از 2 میلیمتر است، CTC ها در جریان خون قابل شناسایی هستند. به این منظور تست انکوتریس پیشنهاد می شود.