متاستات (Metastat)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
متاستات (Metastat)


متاستات (Metastat)

تست متاستات بررسی مجموعه ای از نشانگرهای خاص است که ارگان مستعد عود را شناسایی می کنند و نشان دهنده ی متاستاز در یک اندام خاص هستند. در واقع، سلولهای تومور اولیه که توانایی متاستاز دارند، ژن ها و پروتئین های خاصی را بر اساس ارگان متاستاز دهنده بیان می کنند، که این اطلاعات از طریق اطلاعات ژنتیکی داده می شود.

جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان
نمونه مورد نیاز:نمونه خون
مقدار نمونه خون: 7-10 میلی لیتر از خون کامل محیطی
زمان اعلام نتایج نهایی:  7-10 روز کاری
هزینه آزمایش: 800 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

  • این تست اطلاعاتی را براساس نشانگرهای CTC، در مورد اینکه تومور کجا احتمالا متاستاز میدهد (ریه، مغز، کبد، استخوان و غیره) را فراهم می کند. این تست با استفاده از نمونه خون بیمار انجام می شود که از دو روش مختلف برای آنالیز نمونه خون بیماران جهت صدور نتایج دقیق بهره گرفته می شود. روش Real-Time PCR که سطوح بیان ژن های نشانگر خاص را تشخیص می دهد و روش فلوسیتومتری که سطوح بیان پروتئین های تولید شده توسط این ژن ها را اندازه گیری می کند.

     
                                        

  
 نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: