انکوتریل (.Oncotrail R.G.C.C)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
انکوتریل (.Oncotrail R.G.C.C)
 

انکوتریل (.Oncotrail R.G.C.C)             

این تست اطلاعات مربوط به وجود CTC ها، تعداد و ایمونوفنوتایپ انها را برای انواع خاصی از بدخیمی ها ارائه میدهد. این تست یک آزمایش تخصصی برای انواع خاصی از بدخیمی ها نظیر سرطان پستان، پروستات، سارکوما و غیره است. انکوتریل فقط شامل نشانگرهای مرتبط با انواع خاصی از بدخیمی ها است که این تست را به عنوان یک ابزار مناسب برای کنترل فالوآپ این بدخیمی ها مطرح می کند.      
 توصیه ها: این آزمایش فالوآپ به عنوان روش تأیید کننده ی بیماری های سرطانی (با اهداف تشخیصی) مورد استفاده قرار نمی گیرد. تستهای فالوآپ برای کنترل ریسک عود و کنترل وضعیت بیمار در طول و بعد از درمان مورد استفاده قرار می گیرند.
 

مهم ترین مزایا:

  • کمک به پیش بینی و پیش آگهی بهتر: انتشار سلول های توموری در جریان خون قبل از عمل جراحی دلالت بر ریسک بالای متاستاز دارد. این امر ضرورت شیمی درمانی بعد از عمل جراحی را تعیین می کند.

  • نظارت بر بهبود درمان: چنانچه سلول های تومور در طول درمان از بین روند، می توان میزان تاثیر درمان تومور را تعیین نمود. در صورتی که سلول های سرطانی به عللی مانند مقاومت به دارو و یا متاستاز های مداوم، مجددا پس از درمان ظاهر شوند، استراتژی های درمانی جایگزین مورد نیاز  خواهد بود.

  • تشخیص زودهنگام عود تومور: ارزیابی CTC ، قادر به تشخیص عود بیماری چند ماه زودتر از هر روش بالینی دیگری می باشد. بین میزان موفقیت درمان سرطان و طبقه بندی صحیح بیماران ارتیاط محکمی وجود دارد.


جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان ها
نمونه مورد نیاز: نمونه خون
مقدار نمونه خون: 7-10 میلی لیتر از خون کامل محیطی
زمان اعلام نتایج نهایی:  7-10 روز کاری
هزینه آزمایش: 625 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

 

ایندکس تعداد سلول های توموری در گردش (CTCs)

بیش از محدوده ی تعیین شده: نشان دهنده ی پیشرفت بیماری و عدم پاسخ به داروی دریافتی
کمتر از محدوده ی تعیین شده: نشان دهنده ی شروع بیماری و یا پاسخ به داروی دریافتی

محدوده های تعیین شده:

​سرطان پروستات کمتر از 20 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سرطان پستان کمتر از 5 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سرطان کولون کمتر از 5 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سرطان ریه کمتر از 10 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سارکوما کمتر از 15 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سایر انواع سرطان ها کمتر از 5 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون


نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: