انکوتریس (.Oncotrace R.G.C.C)

صفحه اصلی
 search
قبلی
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
تست های مرتبط با فالوآپ (پیگیری) سرطان
مشاهده
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
تست های مرتبط با فارماکودینامیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
تست مرتبط با فارماکوکینتیک داروهای ضد سرطان
مشاهده
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
تست مرتبط با بررسی وضعیت ایمنی شخص بیمار
مشاهده
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
تست مرتبط با ارزیابی ریسک متاستاز
مشاهده
(0)
(0)
انکوتریس (.Oncotrace R.G.C.C)


انکوتریس (.Oncotrace R.G.C.C)     
                                                                                                                          
در این تست اطلاعات مربوط به حضور، تعداد و ایمنوفنوتایپ سلول های توموری در گردش (CTC) ارائه می گردد، که می تواند به شناسایی منشا CTC ها کمک کند. این تست به عنوان یک ابزار پیش آگهی (Prognostic) برای شناسایی منشاء تومور اولیه زمانی که ناشناخته است، به کار می رود.
توصیه ها: این آزمایش فالوآپ به عنوان روش تأیید کننده ی بیماری های سرطانی (با اهداف تشخیصی) مورد استفاده قرار نمی گیرد. تستهای فالوآپ برای کنترل ریسک عود و کنترل وضعیت بیمار در طول و بعد از درمان مورد استفاده قرار می گیرند.
 
جزئیات مرتبط با تست:

نوع سرطان: همه انواع سرطان ها
نمونه مورد نیاز: نمونه خون
مقدار نمونه خون: 7-10 میلی لیتر از خون کامل محیطی
زمان اعلام نتایج نهایی: 7-10 روز کاری
هزینه آزمایش: 650 یورو

  • نمونه ی خون باید قبل از استفاده از هر گونه دارو و موادی که کاربرد درمانی دارند، جمع آوری شود (با حداقل  7 روز فاصله از آخرین درمان).

 

ایندکس تعداد سلول های توموری در گردش (CTCs)

بیش از محدوده ی تعیین شده: نشان دهنده ی پیشرفت بیماری و عدم پاسخ به داروی دریافتی
کمتر از محدوده ی تعیین شده: نشان دهنده ی شروع بیماری و یا پاسخ به داروی دریافتی

محدوده های تعیین شده:

​سرطان پروستات کمتر از 20 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سرطان پستان کمتر از 5 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سرطان کولون کمتر از 5 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سرطان ریه کمتر از 10 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سارکوما کمتر از 15 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون
سایر انواع سرطان ها کمتر از 5 سلول (CTC) در 7.5 میلی لیتر خون


 
نمونه ای از پاسخ ارسالی این تست: